Skip to main content

Ep. XIII: INCOMPATIBILUL Carp Gheorghe este reprezentant al managementului persoană juridică (SC MARGOBRINI SRL) la SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂBIHOR prin fapte de corupție!

| Dacian Foncea |

TOATE Instituții Statului Român sunt chemate de LEGE și de INTERESUL PUBLIC ca să scape Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor de managementul ilegal, absurd și fantezist al firmei de casă a numitului CARP GHEORGHE – care va răspunde solidar alături de Managerul Persoană Juridică SC MARGOBRINI SRL pentru dezastrul financiar, organizațional, funcțional, managerial, practicat la SPITALUL PUBLIC!

Evaluând amploarea prejudiciului din bani publici care ia o dimensiune colosală de pe o zi pe alta la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, situația critică devenind astfel o prioritate și o urgență a întregii comunități, precum și a Instituțiilor abilitate,

Pentru sprijinirea tuturor Instituțiilor încă nesesizate privind nevoia constatării ilegalităților săvârșite de managementul persoană juridică al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor – SC MARGOBRINI SRL – avându-l pe numitul CARP GHEORGHE ca reprezentant/Manager INCOMPATIBIL al Spitalului Public, 

Dezaprobând contradicția imensă dintre standardul legal reglementat al unui management de spital județean și cloaca numită management persoană juridică implementat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor de către numitul CARP GHEORGHE prin persoana lui și prin firma manager persoană juridică pe care o controlează,

Determinat fiind de nivelul catastrofal de peste 100 de milioane de euro al angajamentelor ilegale rezultate din jocul penibil de-a managerul al numitului CARP GHEORGHE și a firmei lui de familie SC MARGOBRINI SRL,

Subsemnatul Foncea Gheorghe Dacian promovez documentat, prezenta 

SESIZARE PUBLICĂ împotriva:

numitului CARP GHEORGHE – Manager INCOMPATIBIL al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR, 

– SC MARGOBRINI SRL – Manager persoană juridică al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, care îl are ca reprezentant pe numitul CARP GHEORGHE în funcția de Manager al Spitalului,

având în vedere următoarele MOTIVE

Numitul CARP GHEORGHE era INCOMPATIBIL încă din ianuarie 2022, iar în baza Art.178, Alin (3) din LEGEA 95/2006, implicit și SC MARGOBRINI SRL (firma de familie a numitului Carp Gheorghe pe care își desfășoară activitatea de management), devenind astfel persoană juridică incompatibilă pentru a exercita managementul Spitalului Județean, pentru că ”incompatibilitățile … sunt aplicabile atât persoanei fizice, cât și reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită funcția de manager de spital”!

Numitul CARP GHEORGHE și implicit SC MARGOBRINI SRL sunt INCOMPATIBILI a exercita managementul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor încă  de la începutul anului 2022, cheltuind până în prezent ilegal suma de peste 100 de milioane de EURO din banii publici ai bihorenilor, prin angajarea, lichidarea și ordonanțarea NELEGALĂ a veniturilor din bugetul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor! Răspunderea penală a acestora devine solidară și colosală pe zi ce trece, se subînțelege! 

MAFIA din sănătatea și politica bihoreană l-a favorizat până acum pe făptuitorul CARP GHEORGHE, menținându-l ilegal în funcția de reprezentant al MANAGERULUI PERSOANĂ JURIDICĂ SC MARGOBRINI SRL, funcție pe care nici nu avea cum să o obțină inițial, acestuia fiindu-i comunicată incompatibilitatea acasă de către AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE încă înaintea organizării procedurii de licitație!

Ulterior, numitul CARP GHEORGHE este declarat public incompatibil din data de 19 mai 2022, când AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE a publicat următorul INCIDENT DE INTEGRITATE PREVĂZUT DE LEGEA NR. 176/2010, prin care ANI anunță public și că l-a prins și că l-a predat pe CARP la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; atunci, Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și a sesizat organele de urmărire penală în cazul numitului CARP GHEORGHE în baza prevederilor Legii nr. 176/2010, după cum urmează:

CARP GHEORGHE, fost Senator în Parlamentul României șiManager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea    INCOMPATIBILITATE ȘI SESIZARE PARCHETS-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 august 2018 – 21 decembrie 2020,  întrucât a exercitat simultan cu funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006. De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 21 decembrie 2020 – 21 octombrie 2021 întrucât a exercitat simultan cu funcția de senator în Parlamentul României și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003.Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către CARP GHEORGHE a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menționat funcția de administrator pe care o deține în cadrul societății comerciale în declarațiile de interese depuse în calitate de manager (declarații depuse în anii 2018, 2019, 2020 și 2021) precum și în calitate de senator  (declarații  depuse în anul 2021).

►Numitul CARP GHEORGHE trebuia demis din funcția de Manager – reprezentant legal al SC MARGOBRINI SRL cel târziu la data de 19 MAI 2022:

Imediat după apariția stării de incompatibilitate din 19 Mai 2022 sunt incidente următoarele prevederi legale din legislație primară (LEGI) și numitul CARP GHEORGHE trebuia demis instantaneu (chiar în 19 Mai 2022) din funcția de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea:

Articolul 184 alin (1) din LEGEA 95/2006 impune aplicarea imediată a următoarelor prevederi, fără a se necesita soluționarea unor posibile contestații în instanță a raportului AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE, această LEGE fiind o legislație primară și specială a sistemului sanitar: 

Contractul de management și, respectiv, contractul de administrare încetează în următoarele situații: e) la apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege; 

Articolul 25, alin (1) din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, subliniează explicit:

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, 

Aceste acte normative coroborate demonstrează fără echivoc că nu suntem în situația unei răspunderi disciplinare, ci numitul CARP GHEORGHE trebuia demis imediat, din motive evidente:

– între PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR și SC MARGOBRINI SRL s-a semnat Contractul de servicii de management de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea înregistrat sub nr. 137628 din data de 01.04.2022; așadar, între Instituția PRIMĂRIEI, Consiliul de Administrație și SC MARGOBRINI SRL s-a încheiat un raport contractual comercial, numitul CARP GHEORGHE fiind reprezentantul Managerului Persoană Juridică SC MARGOBRINI SRL, nicidecum numitul CARP GHEORGHE să fi avut vreun raport contractual de muncă cu SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA, nefiind  astfel incidente abaterile disciplinare din codul muncii între numitul CARP GHEORGHE și SPITALUL JUDEȚEAN!

– mai exact, numitul CARP GHEORGHE își desfășoară activitatea din 1 Aprilie 2022 ca angajat al SC MARGOBRINI SRL, nicidecum să aibă Contract Individual de Muncă cu SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR, astfel încât nici măcar nu se poate pune problema ca starea de incompatibilitate a acestuia să fie abatere disciplinară în raport cu SPITALUL CLINIC JUDEAN DE URGENȚĂ BIHOR; între angajatorul numitului CARP GHEORGHE – SC MARGOBRINI SRL și Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea existau clauze contractuale care reglementau raportul lucrativ al numitului CARP GHEORGHE cu Spitalul Județean, acesta reprezentându-și angajatorul său – SC MARGOBRINI SRL; 

incompatibilitatea numitului CARP GHEORGHE apărută prin cercetările AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE evident că se constituie temei pentru eliberarea din funcție a numitului CARP GHEORGHE (pentru că așa prevede ART. 184 alin (1) din Legea 95/2006),  fără a mai fi necesar niciun proces ulterior dintre CARP GHEORGHE și AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE vizând Raportul acestei Instituții pentru dovedirea incompatibilității și demiterea numitului CARP GHEORGHE din funcția de Manager – reprezentant persoană juridică! 

Greșit și prin acte de corupție au vrut să înțeleagă și să acționeze cei responsabili din Primăria Oradea despre încetarea colaborării cu INCOMPATIBILUL  CARP GHEORGHE, menținându-i acestuia mandatul ilegal de Manager,

Deși în mod evident numitul CARP GHEORGHE era în situația de incompatibilitate care constituia temei pentru eliberarea din funcție la 19 mai 2022, nu cândva…în anul 2024 sau chiar 2025 când se va termina procesul dintre numitul CARP GHEORGHE și AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, data la care numitul CARP va fi fiind pe atunci în pensie! 

Numitul CARP GHEORGHE trebuia demis imediat la data de 19 Mai 2022, iar apoi acesta, în baza prevederilor legale din contenciosul administrativ avea dreptul legal și putea contesta Raportul AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE și să se judece 2-3 ani după aceea cu această Instituție pentru anularea Raportului, dar se respecta cadrul legal și în acești ani numitul CARP GHEORGHE nu mai crea pagube bugetului public angajat ilegal și nu mai săvârșea fapte penale în această perioadă!

Dar în loc să fie demis din funcția de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor (după cum precizează LEGEA), în mod abuziv este tolerat ”dacă cumva se scoate” după peste vreo 2-3 ani din starea de incompatibilitate, prin acționarea în instanță a AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE,

Doar că toate acțiunile financiare, bugetare, operative, decizionale, funcționale, ca Manager INCOMPATIBIL ale numitului CARP GHEORGHE, fiind NULE din 19 Mai 2022 încoace!!! Aceste consecințe sunt catastrofale pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, pentru PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA, pentru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Spitalului Județean, pentru CAS Bihor, precum și pentru orice finanțator care a dat bani (din fonduri publice, de stat, special, europene, etc.) Spitalului Județean și pe care i-a angajat ilegal (incompatibil fiind) numitul CARP GHEORGHE,

Evident SC MARGOBRINI SRL în solidar cu numitul CARP GHEORGHE neavând niciodată și sub nicio formă capacitatea de a acoperi financiar aceste pagube imense (de zeci de milioane de euro), de aceea trebuie oprit acest scenariu absurd, abuziv și ilegal, cu numitul INCOMPATIBIL Carp Gheorghe ca reprezentant al Managerului persoană juridică SC MARGOBRINI SRL! Astfel,

Concomitent era  imperativ obligatoriu prin efectul LEGII a se ÎNCETA și Contractul de servicii de management de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea înregistrat sub nr. 137628 din data de 01.04.2022, încheiat pe bani publici între MUNICIPIUL ORADEA (reprezentată de numiții BIRTA FLORIN, FLOREA EDUARD și MARC OLTEA DIANA), SC MARGOBRINI SRL (reprezentată de numiții KRISTO GHEORGHE și CARP GHEORGHE), respectiv Autoritatea contractantă – SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA (reprezentat de numitul BRISC CIPRIAN în calitate de PREȘEDINTE al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea), în baza prevederilor art. 21 lit.e) din acest contract!

►Numitul CARP GHEORGHE ca reprezentant al SC MARGOBRINI SRL NICI NU AVEA DREPTUL LEGAL DE A LICITA PENTRU MANAGEMENTUL SPITALULUI JUDEȚEAN! 

SC MARGOBRINI SRL nu avea dreptul să depună oferta și să participe la licitația pentru managementul persoană juridică!

Mai mult chiar, acest Contract de servicii de management la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea nr. 137628 din data de 01.04.2022 nici măcar nu trebuia să se încheie, pentru că nu se îndeplinea cadrul legal de ofertare și validare a procedurii de licitație, ulterior de semnare a acestui contract, deoarece starea de incompatibilitate a numitului CARP GHEORGHE exista la acel moment ( semnarea de la 1 Aprilie 2022), mai exact starea de incompatibilitate i-a apărut la comunicarea din partea AGENȚIEI DE INTERGITATE a stării de incompatibilitate către domiciliul acestuia prin luna ianuarie-februarie 2022, după cum declara sub jurământ într-unul din dosarele penale chiar numitul CARP GHEORGHE! Deci, starea de incompatibilitate i-a apărut comunicată acasă, oficial, în poștă, încă din ianuarie 2022!

FIRMA DE FAMILIE A LUI CARP – SC MARGOBRINI SRL – CU CARE FACE MANAGEMENTUL SPITALULUI JUDEȚEAN – NU ERA ELIGIBILĂ A DEPUNE OFERTA, deoarece numitul CARP GHEORGHE ERA INCOMPATIBIL!

La acel moment (ianuarie-februarie 2022) SC MARGOBRINI SRL, societatea comercială de familie a numitului CARP GHEORGHE, nu mai putea să depună oferta la procedura de licitație organizată de Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, deoarece reprezentantul persoanei juridice, numitul CARP GHEORGHE, care urma să devină Managerul Spitalului Public, primise la domiciliu comunicarea AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE că era declarat INCOMPATIBIL! Așadar, numitul CARP GHEORGHE nu se califica pentru a putea  depune oferta SC MARGOBRINI SRL în vederea contractării de către această firmă privată a serviciilor de management spitalicesc la Spitalul Județean, deoarece cadrul legal al organizării licitației publice se baza și pe prevederile LEGII 95/2006 (potrivit FIȘEI DE DATE a licitației – Secțiunea III- Informații juridice, economice, financiare, tehnice, pct. II.1 – CONDIȚII DE PARTICIPARE, subpunctul III.1.9 – LEGISLAȚIE APLICABILĂ), care impunea ca Managerul să nu fie incompatibil!

Coroborând aceste obligații din FIȘA DE DATE  a achiziției publice cu prevederile LEGII 95/2006, Capitolul III – Conducerea spitalelor – Articolul 176, Alin (1), că: ”Spitalul public este condus de un manager, persoană fizică sau juridică”,

Precum și cu precizările Art.178, Alin (3) din aceași LEGE 95/2006, care completează: ”Incompatibilitățile … sunt aplicabile atât persoanei fizice, cât și reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită funcția de manager de spital,”

Precum și cu prevederile Alin (5) din art. 178 al LEGII 95/2006 –” Managerul răspunde, în condițiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligațiilor referitoare la incompatibilități și conflict de interese,”

Se identifică săvârșirea de fapte grave din partea SC MARGOBRINI SRL în raport cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin ofertarea serviciilor de management spitalicesc și câștigarea licitației publice, deși nici măcar nu avea eligibilitatea participării, reprezentantului CARP GHEORGHE al SC MARGOBRINI SRL apărându-i situația de incompatibilitate în urma comunicării AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE la domiciliul numitului CARP GHEORGHE dinainte cu câteva luni de a se depune oferta SC MARGOBRINI SRL!

CONTRACTUL DE SERVICII DE MANAGEMENT ÎNCHEIAT ÎNTRE FIRMA FAMILIEI LUI CARP – SC MARGOBRINI SRL – ȘI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA/ SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA ESTE NUL, FIIND BAZAT PE ÎNȘELĂCIUNE!

Implicit, astfel Contractul de servicii de management la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea nr. 137628 din data de 01.04.2022 este NUL, deoarece semnarea acestui contract s-a realizat prin săvârșirea de fapte penale, pe care urmează a le stabili și cerceta Parchetul! Iar, pe cale de consecință, numitul CARP GHEORGHE a mai săvârșit un cumul de fapte penale grave prin participarea la licitație, prin semnarea acestui contract, fiindu-i apărută deja anterior  starea de incompatibilitate!

Mai exact, imediat după ce a apărut situația de incompatibilitate a numitului CARP GHEORGHE, după comunicarea publică a AGENȚIEI NAȚIONALE de INTEGRITATE din data de 19 Mai 2022 și după ce s-a înregistrat plângerea penală depusă de AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru fals în declarații în urma constatării stării de incompatibilitate a numitului CARP GHEORGHE,

Se impunea în mod obiectiv, pentru respectarea cadrului legal de disciplină financiar-contabilă, în apărarea interesului public și legal împotriva gestionării ILEGALE și FRAUDULOASE a peste 100 de milioane de euro din FNUASS de către Managerul INCOMPATIBIL al Spitalului Județean Bihor, precum și a legii penale, 

DEMITEREA IMEDIATĂ A NUMITULUI CARP GHEORGHE – MANAGER INCOMPATIBIL AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR,

ÎN REALITATE, ACESTA SFIDÂND LEGEA și INSTITUȚIILE STATULUI ROMÂN!

Analizând pe baza prevederilor din LEGILE incidente în vigoare (Cod Penal, LEGEA 95/2006, LEGEA 500/2012, OMFP Nr. 1792/2022, etc…), acest făptuitor CARP GHEORGHE nu are dreptul nici măcar să intre în biroul de Manager al Spitalului Public, încă cel târziu din data de 19 mai 2022, dar prin fapte de corupție este menținut ILEGAL și ABUZIV în funcție!

Numitul CARP GHEORGHE, care de drept trebuie să fie doar un simplu pensionar, demonstrat de ANI ca fiind incompatibil pentru funcția de Manager, în fapt este încă pe post ca Manager INCOMPATIBIL al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor!

Cum i se permite unui bătrân pensionabil care nu ar trebui să aibă nici măcar dreptul de a intra când vrea în Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, decât ca pacient sau aparținător în orele de vizită, nicidecum să intre în biroul de Manager, 

Să-și manipuleze subalternii folosindu-și influența politică și prin minciună și prin impostură să conducă cel mai mare spital public din România, executând nelegal și incompatibil venituri de peste 100 de milioane din bugetul public?!

Onorați reprezentanți ai Instituțiilor prezent sesizate public,

Instituțiile abilitate ale STATULUI ROMÂN cu atribuții, competențe și responsabilități în raport cu analizarea, stabilirea și cercetarea faptelor numiților reclamați și luarea măsurilor care se impun, sunt chemate prin LEGE să apere interesul public și bugetul spitalului, de statutul ilegal și incompatibil al numitului CARP GHEORGHE  și al SC MARGOBRINI SRL!

De azi aveți cunoștință în detaliu și argumentat despre faptele săvârșite de INCOMPATIBILUL Carp Gheorghe, de firma lui de casă a acestuia SC MARGOBRINI SRL, precum și de complicii săi,

Fapt pentru care deveniți complici și astfel favorizați făptuitorii CARP GHEORGHE și SC MARGOBRINI SRL dacă nu luați măsurile legale penale, care se impun împotriva acestora!

Aveți obligația de serviciu de a-i opri pe numitul CARP GHEORGHE și pe SC MARGOBRINI SRL în a mai angaja ilegal  câte 1 milion de euro în fiecare săptămână din banii bihorenilor! 

Instituțiile Statului Român trebuie să ia măsuri imediate de aplicare a cadrului legal și a nu mai permite aroganțele pe milioane de euro ale numitului CARP GHEORGHE și a firmei acestuia!

Până acum, Instituțiile Statului Român nu au acționat proporțional cu gravitatea situației create de numitul CARP GHEORGHE, tolerându-se fapte grave din partea numitului reclamat,

Dar se poate să se fi așteptat această sesizare detaliată a faptelor pentru o încunoștiințare exactă, explicită și fundamentată cu privire la situația limită la care numitul CARP GHEORGHE a adus Spitalul Județean!

În sprijinirea interesului public voi face o serie de sesizări prin care să prezint atât instituțiilor interesate cât și opiniei publice faptele ilegale ale Managerului persoană juridică SC MARGOBRINI SRL – reprezentat prin Manager INCOMPATIBIL Carp Gheorghe al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR!

Evident că stau la dispoziția tuturor Instituțiilor Statului Român chemate de LEGE să apere interesul public în raport cu faptele sesizate în sarcina numiților CARP GHEORGHE și SC MARGOBRINI SRL, având toate probele necesare pentru a susține fiecare din aspectele sesizate public.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacian Foncea
Dacian Foncea

Alte articole