Skip to main content

Episodul XV: Încă o SESIZARE PUBLICĂ pentru INSTITUȚIILE abilitate ca să se finalizeze subiectul CARP GHEORGHE

| Dacian Foncea |

CARP NU ESTE MANAGERUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR!

CARP ESTE DOAR UN CULDUȘ DUPĂ FUNCȚIE ȘI UN IMPOSTOR CARE SEMNEAZĂ ASTFEL ILEGAL CA MANAGER DE 1 AN ȘI JUMĂTATE!

TOATE ACTELE SEMNATE DE MANAGERUL CARP DIN 1 APRILIE 2022 PÂNĂ ÎN PREZENT SUNT NULE, PRIN INCOMPATIBILITATEA, CONFLICTUL DE INTERESE ȘI FALSUL DIN JURUL ACESTUI INDIVID!

Gravitatea faptelor numitului CARP GHEORGHE este extremă încă de pe vremea când acesta era Coordonatorul incompatibil al tuturor spitalelor din Bihor, când avea sub cheie stocul de protocol de REMDESIVIR prin care acest CARP hotăra cine avea șansa de a trăi în pandemie! Cei mulți, care nu aveau ”intrare” și nici telefonul lui CARP și-i luau pe cei dragi din TIR-ul frigorific că la morgă nu mai era loc, dar VIP-urile care-i asigură azi protecția făptuitorului CARP GHEORGHE au putut beneficia pentru ei și familiile lor de ”stocul de protocol” constituit și gestionat ilegal de CARP, din care REMDESIVIR-ul se dădea preferențial de către acesta după o selecție…!

Pentru a nu încărca prea mult vreun rechizitoriu al lui CARP, care este treaba altor Instituții, doar voi cita un mesaj pe care mi l-a transmis un distins și respectat medic al Bihorului (care are demnitatea și autoritatea profesională și morală ca să conducă Spitalul Județean), după ce am adresat anumitor autorități dovezi potrivit cărora CARP GHEORGHE trebuie scos din jocul mizerabil pe care îl face în sănătatea bihoreană:

”Am citi documentul transmis către Primăria Oradea. Sunt lucruri pe care le-am semnalat în mod repetat Prefectului, CJSU, consiliului de administrație. Dar a intevenit CARP care a mușamalizat tot. Inclusiv presei a cerut să nu facă public situația. Din păcate lucrurile sunt mai grave decât știți dumneavoastră.”

Evident că nu sunt singur în această luptă împotriva caracatiței din jurul lui CARP, fiind lesne de înțeles că Parchetele pot afla totul despre infracțiunile săvârșite de numitul CARP; ce este grav este că și Autoritățile administrative și de control știau și știu amănunțit faptele acestuia, dar de frică și/sau din interes comun încă îl ”acoperă” pe Carp.

Amenințarea cu LEGEA nu este faptă penală, fapt pentru care atât de mult voi scrie la Parchete probând faptele penale ale numitului CARP GHEORGHE până când vreun procuror profesionist, respectabil, obiectiv, poate ușor neînregimentat în ”sistem”, îl va extrage pe CARP GHEORGHE din propriul grup mafiot, corupt și aservit pe care și l-a creat acest individ! 

Sau poate chiar ”sistemul” va conștientiza că acum nu-l mai poate acoperi pe acest bătrân pensionabil și făptuitor a unor acte condamnabile social, administrativ și penal!

De aceea, susținând interesul legii, prezint cu probe scrise culpa evidentă a numitului CARP GHEORGHE și a complicilor săi care i-au făcut prin corupție și fals această funcție de Manager pe care o ocupă incompatibil și în conflict de interese!

În loc să fie tras la răspundere penală, bătrânul și făptuitorul CARP GHEORGHE este numit ilegal MANAGER – pe persoană fizică!

Voi argumenta cu ”materialul clientului”, mai exact cu documente de interes public emise de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA și de SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA/BIHOR a licitat tipurile de servicii descrise in caietul de sarcini nr.1156/14.01.2022, respectiv achizitionarea serviciilor de management al unitatii sanitare publice potrivit codului CPV 79400000-8 – Consultanta in afaceri si in management in servicii conexe (Rev. 2).

Licitația a avut ca și câștigător firma SC MARGOBRINI SRL; deci firma a ofertat, ca unic participant și a câștigat, având un caiet de sarcini cu specificații clare trasate de CARP!

Mai explicit, firma privată a numitului CARP GHEORGHE – SC MARGOBRINI SRL (CUI 45383984) având ca Administrator pe KRISTO GHEORGHE – a devenit PRESTATOR la semnarea Contractului de servicii de management la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, înregistrat sub Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022

Atașez prima pagină a acestui Contract (respectând confidențialitatea datelor) în care SC MARGOBRINI SRL deși era PRESTATOR de servicii de management persoană juridică (potrivit LEGII 95/2006 și a licitației publice încheiate în urma căreia se semna acest contract), firmă reprezentată de Administrator KRISTO GHEORGHE, mai este reprezentată și ”prin persoană fizică” de numitul CARP GHEORGHE în calitate de manager – reprezentant al prestatorului, deși potrivit cadrului legal era problema ulterioară semnării acestui contract ca Prestatorul SC MARGOBRINI SRL să-și pună la treabă reprezentantul care-i era angajat.

Numitul CARP GHEORGHE nu avea nicio calitate la semnarea contractului decât pe cea de angajat cu contract individual de muncă al SC MARGOBRINI SRL, firmă care devenise MANAGER PERSOANĂ JURIDICĂ al Spitalului Județean folosind competențele din fișa de post contractată cu CARP GHEORGHE la nivelul SC MARGOBRINI SRL! 

Între PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA, SPITALUL JUDEȚEAN și CARP GHEORGHE nu putea exista niciun fel de raport direct contractual/lucrativ/administrativ/funcțional, singura procedură de numire a unui manager la Spitalul Județean fiind licitația deschisă câștigată (și aceasta prin măsluirea caietului de sarcini) de PRESTATOR – SC MARGOBRINI SRL!

Managerul tocmai se stabilise prin licitație publică, fiind un manager persoană jurdică – SC MARGOBRINI SRL – nicidecum un manager persoană fizică după cum statuează acest Contract Nr. 137628 din 1 aprilie 2022 al PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA!

Deci ce se constată până aici?

  • SC MARGOBRINI SRL a devenit PRESTATOR – Manager persoană juridică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea/Bihor la data de 1 Aprilie 2022!
  • SC MARGOBRINI SRL predă managementul câștigat prin licitație pe persoană juridică (evident fiind un transfer de management imposibil legal și procedural) la persoana fizică CARP GHEORGHE în calitate de manager – reprezentant al prestatorului tocmai prin Contractul Nr. 137628 din 1 aprilie 2022;
  • În desăvârșirea acestui transfer ilegal de management de la PRESTATOR PERSOANĂ JURIDICĂ – SC MARGOBRINI SRL – către Manager persoană fizică CARP GHEORGHE, SECRETARUL GENERAL al PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA – BORBEI EUGENIA emite următorul document, prin care se propune PRIMARULUI desemnarea numitului CARP GHEORGHE – persoană fizică (după cum este trecut în Contractul de servicii de management nr. 137628 din 1 aprilie 2022) – în funcția de MANAGER al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea! 

Deși CARP era incompatibil din ianuarie 2022, apoi fiind comunicat public de AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE că este reclamat și la PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE pentru săvârșirea de fapte penale și că este demonstrat incompatibil,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA îl face în mod NELEGAL la data de 13 Aprilie 2022 pe INCOMPATIBILUL CARP GHEORGHE Manager persoană fizică al SPITALULUI JUDEȚEAN, când în realitate prin licitație SPITALUL JUDEȚEAN avea MANAGER PERSOANĂ JURIDICĂ – SC MARGOBRINI SRL!

FĂRĂ NICIO BAZĂ LEGALĂ, CARP GHEORGHE este făcut MANAGER persoană fizică de către SECRETARUL GENERAL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA – BORBEI EUGENIA și de către PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA – BIRTA FLORIN! Așa, doar din pix!

Atașez DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA Nr. 619 din 13 Aprilie 2022:

PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA – BIRTA FLORIN îl numește ILEGAL pe CARP GHEORGHE ca Manager al Spitalului Județean prin DISPOZIȚIA Nr. 619 din 13 Aprilie 2022 –atașată,

Astfel că numitul CARP GHEORGHE semnează  ca Manager al Spitalului Județean încă din 1 Aprilie 2022 în fiecare zi documente financiar-contabil, cumulându-se sume incredibile ca fiind ilegal angajate de acesta (de peste 100 milioane de euro), documente medico-legale, documente confidențiale, probabil și secrete de serviciu, oricum care conțin date personale ale pacienților, angajaților, date protejate de cadrul legal incident.

CUM ESTE POSIBIL CA O FIRMĂ SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIE, SĂ-I FIE FĂCUT CAIET DE SARCINI CU DEDICAȚIE, SĂ FI CÂȘTIGAT LICITAȚIA, SĂ FIE DECLARATĂ MANAGER PERSOANĂ JURIDICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN ȘI APOI SĂ APARĂ CARP GHEORGHE – PE PERSOANĂ FIZICĂ – NUMIT MANAGER DE CĂTRE PRIMAR LA PROPUNEREA SECRETARULUI GENERAL al PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA – Secretar care tocmai asta trebuie să facă, să vegheze la legalitatea documentelor?!

CE ESTE MAI GRAV ESTE CĂ NUMITUL CARP GHEORGHE S-A ȘI CREZUT MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ – doar așa scrie în Contractul de servicii de management Nr. 137628 din 1 aprilie 2022  ȘI A SEMNAT TOATE DOCUMENTELE CA MANAGER! MAI EXACT, ACUM ÎȘI VA DA SEAMA CĂ TOT CE A FĂCUT EL ȘI COMPLICII LUI NU ESTE NIMIC ALTCEVA, DECÂT O ȚEAPĂ CARE SE ÎNTOARCE ÎMPOTRIVA LOR!

TOATE DOCUMENTELE SEMNATE ASTFEL DE NUMITUL CARP GHEORGHE ca MANAGER, SUNT NULE, deoarece numitul CARP GHEORGHE nu este MANAGER, ci reprezentant al PRESTATORULUI SC MARGOBRINI SRL – Manager PERSOANĂ JURIDICĂ! 

DOCUMENTELE TREBUIAU SEMNATE LEGAL ÎN FELUL URMĂTOR:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA/BIHOR

Manager persoană juridică,

SC MARGOBRINI SRL,

prin reprezentant Carp Gheorghe

Dar, în realitate, de 1 an și jumătate documentele s-au semnat în FALS astfel:

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA/BIHOR

     MANAGER

Carp Gheorghe

             TOATE aceste semnături ale numitului CARP GHEORGHE ca MANAGER persoană fizică, în loc să fi semnat ca reprezentant al MANAGERULUI PERSOANĂ JURIDICĂ SC MARGOBRINI SRL, îi vor trasa culpa lui CARP! 

Paguba pentru bugetul public este majoră deoarece CARP GHEORGHE nu are calitate de ORDONATOR DE CREDITE, calitatea de PRESTATOR al serviciilor de management (inclusiv de angajare de chetuieli în sumă de pste 100 milioane de euro) revenind câștigătorului licitației SC MARGOBRINI SRL, nicidecum lui CARP!

Se constată așadar diferența juridică MAJORĂ: Managerul SPITALULUI JUDEȚEAN este PRESTATOR – Manager persoană juridică SC MARGOBRINI SRL, nicidecum persoana numitului CARP GHEORGHE!

CARP GHEORGHE devine astfel nul și neavenit la conducerea SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA/BIHOR! Este NUL ca și Ordonator de credite, este NUL ca și Manager! Această NULITATE a numitului CARP GHEORGHE este EVIDENTĂ, nici nu mai trebuie demonstrată, doar constatată, CARP NU ESTE MANAGER, este doar un angajat cu CIM al SC MARGOBRINI SRL – firmă care are calitatea de PRESTATOR MANAGER PERSOANĂ JURIDICĂ la SPITALUL JUDEȚEAN!

Dar, SECRETARUL GENERAL al MUNICIPIULUI ORADEA și PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA și-au permis să-l facă MANAGER al Spitalului Județean pe CARP – un angajat al unei firme private care a câștigat o licitație publică, angajat în raport cu care SECRETARUL GENERAL și PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA nu aveau nicio competență, atribuție sau responsabilitate de serviciu!!!

Orice culpă managerială trebuia să o poarte de un an și jumate Managerul persoană juridică – SC MARGOBRINI SRL, dar acum o poartă pe deplin CARP GHEORGHE prin punerea în aplicare întocmai a DISPOZIȚIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA Nr. 619 din 13 Aprilie 2022, 

În primul rând, pentru că numitul CARP GHEORGHE – Manager persoană fizică a semnat ILEGAL, INCOMPATIBIL și în CONFLICT DE INTERESE!

Încă de la numirea ca MANAGER  în baza DISPOZIȚIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA Nr. 619 din 13/04/2022, CARP GHEORGHE exercită simultan funcția de MANAGER și pe cea de asociat al SC MARGOBRINI SRL – manager persoană juridică – care face managementul SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR – după cum se constată din Declarațiile de interese depuse de CARP GHEORGHE, 

Ceea ce în situația dată este foarte grav, deoarece numitul CARP GHEORGHE devine încă de la numirea de către PRIMARUL BIRTA FLORIN ca Manager, incompatibil și în conflict de interese tocmai datorită acestor două calități concomitente excluse de LEGEA 95/2006!

Culmea este că și numitul CARP GHEORGHE prin Declarația de avere publică pe site-ul AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE ne spune că este angajat cu Contract individual de muncă al SC MARGOBRINI SRL, aspect care atestă toate acuzațiile de mai sus, chiar sub semnătura lui CARP!

Atașez pagina 5 a acestei Declarații de avere care este concludentă în caz:

Din nou asigur Instituțiile Statului Român că stau la dispoziție cu expertiza mea profesională, precum și cu toate informațiile și dovezile necesare a se face lumină și a se aplica LEGEA în sistemul de sănătate orădean și bihorean, iar în spiritul justițiar pe care îl urmez dintotdeauna

promovez încă o dată această 

SESIZARE PUBLICĂ 

a tuturor Instituțiilor de forță din Statul Român,

ca să îl extrageți de îndată pe acest făptuitor CARP GHEORGHE, pentru a-l opri astfel a mai exercita fără drept și ilegal funcția de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, acesta fiind numit și menținut ILEGAL și ABUZIV în această calitate de către complicii acestuia, deoarece licitația pentru manager persoană juridică a câștigat-o firma privată SC MARGOBRINI SRL, nicidecum CARP GHEORGHE și așa de notorietate fiind deja procedura măsluită în favoarea complicilor CARP GHEORGHE și SC MARGOBRINI SRL!

Nu-l mai lăsați pe acest bătrân pensionabil care nu mai are nimic în comun cu realitatea semnând în FALS ca MANAGER persoană fizică al SPITALULUI JUDEȚEAN, de fapt fiind doar un angajat al unui SRL care trebuia să-și asume și să facă efectiv managementul SPITALULUI PUBLIC, firmă privată a lui CARP care de fapt a avut doar obiectivul ascuns de a-l lăsa pe CARP să-și bată joc de LEGE și de banul public la cote de neimaginat, în complicitate cu reprezentanții PRIMĂRIEI ORADEA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacian Foncea
Dacian Foncea

Alte articole