Skip to main content

Episodul VI: Ministrul Sănătății de Bihor – când minciuna se transformă în propagandă

| Dacian Foncea |

„On parle toujours mal quand on n’a rien à dire” 
„Vorbești totdeauna prost, când n-ai nimic de spus”
– (Voltaire, Commentaire sur Corneille)

Într-un interviu recent, Ministrul Sănătății de Bihor – Domnul Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, Dr. Carp Gheorghe, a spus referitor la avioanele care au sosit din China: ”De ce a făcut achiziția Județeanul? Simplu: pentru că Municipalul nu putea, având plăți restante din vremea fostului management, iar Județeanul a avut excedent financiar”. Partea cu excedentul financiar al Județeanului o voi trata într-un alt episod, așteptând lista de care se spunea săptămâna trecută că o va avea opinia publică, pentru informare transparentă…Va fi interesant…

Acuzația la adresa mea cu privire la ”plăți restante din vremea fostului management”  făcută de Domnul Manager Dr. Carp Gheorghe,  este o minciună, m-a calomniat, ca urmare trebuie să răspund și să argumentez, prin următoarele :

Motive:

Conform prevederilor Legii 500/2002 a finanțelor publice:

– prin plăți  restante se înțelege: sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură.
– prin arierate se înțelege: plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei;

 Deci nu se poate nici măcar cronologic,temporal, calendaristic, ca Spitalul Municipal să aibă plăți restante ”din vremea fostului management” în mijlocul lui aprilie, adică la 5 luni de la prigonirea managerului Foncea din 13 noiembrie 2019. Este un non-sens: sau ar fi arierate (ceea ce nu a existat și nu există!) sau sunt plăți restante ale actualului management interimar.  Pe cum au intrat banii de la CAS, s-au plătit furnizorii neachitați în ordine cronologică – asta obligă Legea contabilității. Că CAS Bihor a întârziat decontarea concediilor medicale, că nu a mai plătit creșterile salariale din trimestrul I 2019, evident că s-a creat o întârziere obiectivă de plată a furnizorilor, dar nu s-a ajuns la arierate, iar furnizorii neachitați nu pot fi pe facturi angajate până la 13.11.2019!

TOATE angajamentele  legale realizate de managerul Foncea la Municipal aveau încadrare bugetară, fiind angajamente bugetare, neexistând nici măcar nevoie să fi fundamentat vreun buget cu credite de angajament. Mai exact, pe înțelesul tuturor profesiilor, niciun leu din ce s-a angajat (s-au primit facturi, s-au semnat contracte) nu a fost angajat efectiv fără acoperire bugetară aprobată. Adică, tot ce s-a cumpărat, tot ce s-a contractat și comandat, s-a încadrat în titlul Venituri din Bugetul de Venituri și Cheltuieli. Nu s-a cumpărat absolut nimic care să depășească cu un leu veniturile aprobate Spitalului Municipal de către Consiliul Local!

Trebuie să se cunoască realitatea completă, și anume: managerul NU este singurul care angajează banii spitalului public. Angajamentul legal/bugetar este semnat și asumat de colegi din Serviciul financiar care verifică dacă angajamentul care urmează a fi realizat este acoperit bugetar, adică dacă sunt bani la aliniatul bugetar din Titlu VENITURI aferent acelei cheltuieli aprobate anterior în BVC, sume anterior aprobate în plenul Consiliului Local.

Dacă Angajamentul legal/bugetar (angajament bugetar orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate) nu are încadrare bugetară, adică acel coleg de la financiar  verificând existența sumei necesare aprobată ca și cheltuială explicitată pe aliniatul specific, nu semnează, implicit nu se primește CFPP (Controlul Financiar Preventiv Propriu). Fără CFPP aplicat pe formularul de Angajament legal/bugetar  aferent unui contract care urmează a se semna, angajamentul spitalului public nu se poate semna, nu este legal. NU EXISTĂ NICIUN REFUZ DE CFPP ÎN SPITALUL MUNICIPAL ÎN PERIOADA CÂT AM FOST MANAGER! Deci, nu a fost nicio situația în care să se realizeze un angajament legal/bugetar (contract, comandă) care să nu fi fost acoperit bugetar prin veniturile aprobate și/sau să nu fi fost aprobat la aliniatul de cheltuială în care se încadra contabil! Astfel, după ce semnau patru colegi înaintea mea (responsabilul de conturile extracontabile organizate ca aplicare a OMFP 1792/2002, responsabilul cu CFPP, Șeful Serviciului Financiar-Contabil, Directorul Financiar-Contabil – care jumătate din mandatul meu a fost tocmai preferatul actual Manager interimar), ca manager verificam aferent toate aceste aspecte de legalitate și încadrare bugetară și apoi semnam în reprezentarea unității față de terți.

Vorbe aruncate de genul că azi sunt plăți restante …de acum 5 luni…ține doar de cancan!

Oameni buni,

Orădeni, Bihoreni,

Să nu mai lăsăm PROPAGANDA să mintă!

De la primul angajat de la biroul financiar, apoi CFP-istul unității, pe urmă Șeful Serviciului Financiar-Contabil, mai apoi Directorul Financiar-Contabil, deci încă 4 colegi din Municipal pe lângă Manager,avem toți, în fiecare moment, răspunderea fiecărui leu angajat/cheltuit  în numele Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu”. Nu Foncea a angajat ce cheltuieli a vrut el, nu merg lucrurile chiar așa cum le prezintă tendețios de 5 luni încoace rău-voitorii! După ce se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli de către Consiliul Local, execuția bugetară se face întocmai, pentru orice modificare folosindu-se instrumentul de rectificare bugetară, fiecare aprobată de plenul Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Foncea a respectat întotdeauna legea și nu a realizat angajamente bugetare înafara cadrului legal. Am avut întotdeauna încadrare bugetară, s-a aplicat întotdeauna CFPP și nu am înregistrat nicio cheltuială care nu a fost anterior aprobată de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu acoperire în veniturile unității.

Totuși, de unde au apărut plăți restante pe parcursul activității curente a anului 2019 (nicidecum în aprilie 2020 să vorbim de furnizori neachitați din 2019 –asta însemnând arierate!), adică situația în care datoriile către furnizori, prestatori, executanți de lucrări, erau  peste termenul legal de plată, dar întârzierile la plată erau sub 90 de zile?

Atașez detaliat corespondența Spitalului  Public, cea care trebuie cunoscută de populație, ca un act de normalitate, că doar e vorba de bani publici. Sunt banii comunității, banii din FNUASS, ca fond special din Bugetul de Stat. Banii contractați între Spitalul Municipal și CAS Bihor vin din acest Fond Special (FNUASS) în care cotizează angajații și angajatorii, până la urmă poate fi văzut ca un fond privat al oamenilor.   

Acum, măcar în al 12-lea ceas, vor afla bihorenii, bătaia de joc care s-a întreținut din punct de vedere al managementului financiar la adresa pacientului din Municipal. Mai exact, în ce se complăceau echipele managemeriale anterioare și de ce s-a ajuns la degringolada calității actului medical și de îngrijire:

  • Cu CAS Bihor nu se negociau tarife, sume, valori contractuale; doar se semna în genunchi sumele pe care le oferea Conducerea CAS Bihor;
  • Conducerea CAS Bihor împărțea spitalelor publice  și private din Bihor banii din fila de buget primită de la CNAS; am fost membru în Consiliul de Administrație al CAS Bihor ca reprezentant al Consiliului Județean Bihor și pot să văspun că NICIODATĂ nu am identificat vreo ”luptă” dusă de Directorii CAS Bihor cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a aduce justificat mai mulți bani pentru spitalele bihorene, pentru bihoreni, implicit pentru Municipal; deci, în fiecare an conducerea CAS Bihor împarte sărăcia primită de la CNAS! De ani de zile se întâmplă asta. Și Directorii, mai ales cei adjuncți sunt aceiași de ani buni! Asta spune multe în detrimentul populației; am fost acolo tocmai pentru a mă documenta și pentru a putea afirma asumat că Conducerea CAS Bihor își bate joc de bihoreni prin non-combatul cu CNAS, sumele insuficiente împărțite de ei în Bihor  nefiind  contestate de acești veșnici Directori ai CAS Bihor niciodată la CNAS, că doar și-ar fi pus în pericol posturile plătite cu peste 15.000 lei net;
  • Astfel, pentru a nu se face scandal, conducerile Municipalului semnau pe bani insuficienți contractele cu CAS Bihor, an de an, iar hrana pacienților, condițiile de tratament, de îngrijire, de transport, de hrană, hoteliere, se perimau de la an la an și au ajuns chiar bătaie de joc la adresa bihorenilor;

Am pus piciorul în prag în 2019 și am spus că ajunge cu bătaia de joc la adresa orădenilor/bihorenilor. Atașez documentele, iar mai jos redau doar o parte din material pe care este important să o prezint:

Nu trebuia să facă nici CAS Bihor, nici conducerile anterioare ale Spitalului Municipal, nici Primăria Oradea, eforturi colosale. Câteva sute de mii de lei pe lună putea aduce un echilibru financiar și o funcționare decentă, cu respectarea normelor calității de îngrijire a pacientului. Personalul medical angajat în cursul anilor 2018-2019 aduce spitalul la un normativ mediu de personal, cu nevoia de angajare masivă pe latura de infirmieri și îngrijitori. Deci nu se pune problema că banii s-au risipit pe noi angajări, în timp ce necesarul de personal medical mediu și auxiliar medical este o nevoie de acoperit și în prezent.

Veți vedea în atașament că dacă ar fi reușit Municipalul și Municipalitatea să contracteze real serviciile de Spitalizare de zi, direct cu CNAS dacă nu se putea altfel, orădenii se puteau bucura de respectarea drepturilor ca pacienți în Municipal.

De ce pe site-ul spitalului public, pentru informarea transparentă a tuturor cetățenilor, doar Foncea a pus bilanțurile contabile  și execuțiile bugetare aferente perioadei cât a fost Manager? Iar după alungarea mea din funcție, se ascunde execuția bugetară și bilanțul la 31.12.2019? Execuţie bugetară reprezintă  activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget. Ce se ascunde? De ce nu sunt afișate execuția bigetară și bilanțul la 31.12.2019?! Ca să putem compara cu situația bugetar-financiară de la 30.09.2019. De ce se fac minciuni? Să se dea publicului larg informațiile obligatorii prin lege! Știu orădenii cum să afle adevărul. Nu trebuie să ni-l asumăm fiecare din noi și să-l prezentăm subiectiv. Oamenii știu cum este Municipalul! Acum e timpul să afle și de ce a ajuns așa!

 Domnule Primar Ilie Bolojan,

De ce nu acceptați adevărul prezentat detaliat în expunerile mele  despre dezastrul pe care l-am găsit în Municipal?

Eu am identificat problemele reale ale Municipalului și nu am tăcut, pentru că nu este posibil să mai îngăduim să ne sacrificăm copiii și părinții, care nu primesc un act medical corect și complet realizat pentru că unii sunt incompetenți și bandiți.

Vreau să știu că cel puțin acum, dacă veți reciti materialul atașat, veți face tot posibilul pentru a aduce banii cuveniți legal orădenilor și a vă preocupa de Municipal și de calitatea actului medical!

Domnule Manager Dr. Carp Gheorghe,

Nu am personal nimic cu Dvs. ca om. Vă doresc multă sănătate și ”La mulți ani!” de Sfântul Gheorghe.

Dacă citiți prima mea scriere de pe blog, cea de prezentare, vă veți da seama cum e cu câinii, cu dulăii,…cu osul de cauciuc…e o fabulă acolo. Au fost patru luni în care nu ne-am văzut și nu ne-am auzit: din 02.07.2019 când ați venit la mine, în modestul birou din Orășelul Copiilor (birou pe care îl împărțeam cu alți 3 colegi) ca să vă aprob transferul lui Barabaș și  alui Ritli la Județean (?!), și nu ne-am mai văzut până în noiembrie…puțin înainte să fiu zburat de pe post. Chiar credeți că nu am știut ce pune la cale toată clica  în această perioadă de tăcere? Chiar credeți că nu a suflat nimeni nimic? Credeți că nu am simțit în atitudinea Domnului Primar Ilie Bolojan pornirile Dvs. de a fi eu alungat pentru că vă încurc la Municipal?!

V-am respectat întotdeauna ca om, dar nu pot să respect aceste fapte și atitudini profesionale  nepotrivite  ale Dvs. manifestate ca Manager și Coordonator, împuternicit al Prefectului….etc!

Am dovezi pentru tot ceea ce am spus dintotdeauna despre Dvs., Domnule Manager Carp Gheorghe, dar Dvs. m-ați calomniat  fără să puteți dovedi ”plățile restante” pe care le-aș  fi lăsat. Și nici măcar nu v-ați dat silința să cereți, în calitatea Dvs. de Coordonator al tuturor spitalelor bihorene – cum vă numește presa, o informare corectă și completă pe subiect. Trebuia, nu-i așa?  Și abia apoi să vorbiți despre Foncea…sau fostul management; Cel mai probabil și viitorul management….Domnule Ministru al Sănătății de Bihor! Așa-i viața! Dvs. folosiți o vorbă: ”Sigur e că nimic  nu-i sigur!”

Și mai e ceva: în toată activitatea mea de Manager am avut întotdeauna la mine, pentru a putea lucra de oriunde (de acasă, de pe drum, din delegații) geanta cu laptop-ul și copii ale hârtiilor  momentului,  pentru a face oriunde și oricând o analiză a unei anumite situații. Evident că sunteți un om capabil, și le știți pe toate din cap (nu aveați nevoie de geantă și laptop), din experiența vastă (asta nu am contestat niciodată), dar oricât de mult ați fost de lipit de Municipal în toată cariera Dvs., nu ați intenționat și nu ați realizat o analiză de cauzalitate a ceea ce a degradat iremediabil Municipalul și l-a dus spre faliment funcțional și medical ș i spre perimarea calității actului medical. Pentru că medicii-vedetă vă asigurau întotdeauna că va fi bine. Acum s-a ajuns la finalul jocului: nu e bine în ce hal au ajuns spitalele din Oradea! Și vorbesc evident într-un context larg, nu  punctual numai pe pandemie.

Sigur că o geantă cu laptop care să fie tot timpul cu Dvs. nu rezolva problema. Lipsea intenția de a pune Spitalul Public la dispoziția comunității cu orice preț. Dar acel preț probabil a fost foarte mare pentru Dvs. și pentru medicii-vedetă, Domnule Dr. Carp Gheorghe. Eu am ajuns Manager la Municipal după aproape  10 ani de la unificarea spitalelor. De ce s-a pus gunoiul sub preș atâția ani? Împreună cu medicii-vedetă m-ați dat afară prin minciună, pe care o promovați și acum, după 5 luni. Cât ați crezut că voi tăcea? De aceea e bine să lecturați documentele din atașament, din laptop-ul meu care era în geanta pe care am cărat-o zi de zi în acest  an și jumătate de mandat consumat în slujba Municipalului și a comunității.

Sunt sigur că dacă Dvs. ați fi avut intenția de a purta o geantă cu acte și un laptop, ați fi făcut o analiză mult mai bună decât mine, și pe deasupra erați convingător și la Prefect, și la Primar, și la Consiliul Județean, și la CAS Bihor, și la Ministerul Sănătății, și la DSP, și la Facultate…și…. De ce nu ați făcut Dvs. această analiză, Domnule Ministru al Sănătății de Bihor, ca să salvați Municipalul, Oradea și Bihorul? Să fiți eroul în care pozați cotidian!

Spre deosebire de Dvs., Domnule Ministru al Sănătății de Bihor, eu nu am vrut și nu vreau să fiu erou! În 2019 toate ziarele care pe Dvs. vă făceau și vă fac un idol, au contribuit la distrugerea imaginii mele de profesionist…și n-am luat poziție personală, decât una instituțională.  Mie mi s-a imputat public că dau comunicate de presă, care sunt obligatorii prin lege de altfel pentru a informa opinia publică. Dar Dvs., Domnule Ministru de Bihor, nu vă impută nimeni propaganda copilărească pe care o faceți prin interviuri și adevărate campanii de presă. Și sigur, propaganda nu e de …doi bani.

Să fiți sănătos, Domnule Carp, dar vă cer public să nu mai mințiți despre Foncea!

Hai,…numai bine, sănătate!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacian Foncea
Dacian Foncea

Alte articole