Skip to main content

EPISODUL X: MEDICII-VEDETĂ FAC LEGEA NU NUMAI ÎN SPITAL, CI ȘI ÎN JUSTIȚIE!
FOSTUL MANAGER POP OVIDIU LAUREAN, FOST ȘEF SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICĂ, S-A ANGAJAT (el pe el) LA SPITALUL MUNICIPAL SĂVÂRȘIND FAPTE PENALE GRAVE ȘI PAGUBE IMENSE DIN BANI PUBLICI!

| Dacian Foncea |

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII DE BIHOR – CARP GHEORGHE I-A URMAT LA CONDUCERE LUI POP, DAR NU A DECONSPIRAT NIMIC!

ÎNTRE TIMP OAMENII OBIȘNUIȚI PLĂTESC LUNAR CONTRIBUȚII ȘI SUFERĂ CĂ VEDETELE LE FURĂ DREPTUL LA SĂNĂTATE, CANALIZÂND BANII SPRE CONTRACTE ILEGALE (CHIAR ȘI CONTRACTE DE MUNCĂ)!

FIRMELE PRIVATE DIN BIHOR, PRIN CONTRIBUȚIILE LOR LA FNUASS, L-AU PLĂTIT LUNAR PE POP, CARE A ÎNCASAT PE DEGEABA ȘI ILEGAL UN SALARIU NET DE 20.000 LEI/LUNĂ, TIMP DE 4 ANI, FĂRĂ SĂ SE JUSTIFICE POSTUL DE MEDIC (ȘI APOI CHIAR DE ȘEF DE SERVICIU MEDICAL), OCUPAT DE ACESTA PRIN CONFLICT DE INTERESE PENAL!

Acest episod pornește din pofta nemărginită  a ”gurilor rele” din Bihor  de a share-ui și a comenta obligarea lui Foncea în cadrul unui litigiu de muncă la plata unor despăgubiri către un fost angajator privat, în sumă de…100 lei/lună.

Cu toate că acești 100 de lei/lună  nu erau bani publici , iar printr-o expertiză  contabilă  realizată profesionist  de către un membru CECAR desemnat de instanță, expertiză  acceptată mai apoi fără nicio tăgadă la Tribunalul Bihor, rezultă că Foncea nu a făcut acea pagubă de … 100 lei/lună din banii privatului,

Totuși Curtea de Apel Oradea prin Completul format de judecătoarele MOȘINCAT EUGENIA și STAN LENUȚA m-au obligat ilegal, nejustificat și în cel mai absurd și abuziv  mod posibil, să  achit ”paguba” de 100 lei/lună  fostului angajat privat, precum și  o anumită sumă – pe care am să o achit recuperând-o cât mai grabnic ulterior, pentru că nu aș fi semnat un contract atâta timp cât am fost în concediu dispus și aprobat de fostul angajator,  care s-a răzgândit între timp cerându-mi mie personal banii pentru că el nu a semnat contractul cât eu eram în concediu prin Europa Centrală.

Oare să fie un caz de corupție, de trafic de influență, de prostie? Vom cerceta și noi și Instituțiile abilitate sesizate și vom afla cu siguranță în curând adevărul despre această hotărâre halucinantă pronunțată de cele două funcționare ale Curții de Apel Oradea!

Sau trebuie să înțelegem doar că Justiția  se poate face și discreționar? Pentru oamenii obișnuiți verdictul final poate depinde de ce interese și conexiuni are partea adversă la judecători,  prin unii interpuși, iar pentru VIP-uri, se poate înțelege: se face legea după ei! Vorba aia: ”Justiția nu e pentru căței, e doar pentru dulăi”!

Cazul prezentat în antiteză cu pronunțarea Curții de Apel Oradea în cazul meu, descris mai sus,

Este azi Dosarul nr.2732/111/2018 (pronunțat deja la Tribunal și aflat acum pe rol la Curtea de Apel)  în care Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea a solicitat instanței constatarea nulității absolute a Contractului individual de muncă al numitului POP OVIDIU LAUREAN, fost angajat al spitalului public și disponibilizat prin desființarea postului  nejustificat economic și identificat chiar ca transferat ilegal de la Spitalul Județean de către numitul POP OVIDIU LAUREAN. Motivul desființării postului de ½ medic anatomie patologică, care era ocupat prin coincidență  tocmai de numitul  POP OVIDIU LAUREAN este  unul economic.

Dacă mie mi-a cerut ilegal Curtea de Apel Oradea să restitui fostului angajator privat suma de 100 lei/lună, Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea a cheltuit cu numitul POP OVIDIU LAUREAN  pe un Contract individual de muncă NUL, o sumă de peste 2.000.000 lei DIN BANI PUBLICI, AI OAMENILOR, AI FIRMELOR PLĂTITOARE DE CONTRIBUȚII FNUASS! Dar oricum, esential este că se simte în mod evident diferența de pagubă: 100 lei/lună  din banii privați ai unei firme private, față de 2.000.000 lei din bani publici!

Evident că pe criterii economice, am fost obiectiv obligat să desființez postul de Șef Serviciu Anatomie-Patologică , precum și pe cel de ½ medic  anatomie patologică și  a urmat încetarea CIM cu ocupantul ilegal al postului, numitul POP OVIDIU LAUREAN, spitalul funcționând fără probleme în lipsa acestor posturi și a acestui fost angajat. Deci postul lui POP OVIDIU LAUREAN NU TREBUIA SĂ EXISTE NICIODATĂ la Spitalul Municipal! Nici cel de medic anatomie patologică și nicidecum cel de Șef serviciu anatomie-patologică nu trebuiau să existe , pentru că Spitalul Municipal nu avea nevoie de aceste posturi, pe care numitul POP OVIDIU LAUREAN și le-a creat exclusiv în interes personal,pentru sieși, pentru a-și asigura venituri, foloase patrimoniale. Aceste două posturi ocupate de numitul POP OVIDIU LAUREAN au creat foarte mare prejudiciu Spitalului Municipal (e vorba de milioane de lei).

Dar, prin conflict de interese, în calitate de Manager al spitalului public, numitul POP OVIDIU LAUREAN și-a făcut lui sieși  ilegal post de medic  anatomo-patolog, pe care și-a încheiat tot lui sieși un CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ NUL!

Mai exact:

La data de 31.12.2012, numitul POP OVIDIU LAUREAN în calitate de Manager al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea,

Și-a semnat sieși ACT DE CESIUNE a Contractului individual de muncă nr. 11157/01.08.2007 emis de Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, în calitate de angajat/salariat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

Cuprinsul Actului de cesiune înregistrat la Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea sub nr. 24392/31.12.2012 stabilește că Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, în calitate de cedent și Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea în calitate de cesionar, convin la:

 •  transmiterea de la cedent la cesionar a CIM pe perioadă NEDETERMINATĂ (ceea ce este valabil și în prezent ca urmare a acestei cesiuni din 31.12.2012) încheiat cu numitul POP OVIDIU LAUREAN – medic specialist anatomie patologică;
 • Angajatul POP OVIDIU LAUREAN va avea activitate integrată ½ normă;
 • Salariatului POP OVIDIU LAUREANI i se transmite  către Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea toate drepturile și obligațiile Contractului Individual de Muncă Nr. 11157/01.08.2007;
 • CIM al salariatului POP OVIDIU LAUREAN se înregistrează la Cesionar Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea sub nr. 3891/31.12.2012;

De asemenea în ACT DE CESIUNE a Contractului individual de muncă nr. 11157/01.08.2007 se consemnează că,

În data de  31.12.2012, părțile sunt:

 • Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, reprezentat de Manager Dr. POP OVIDIU LAUREAN,  în calitate de angajator
 • Numitul POP OVIDIU LAUREAN în calitate de angajat/salariat, care semnează olograf;

În final, cesiunea a fost notificată salariatului, numitul POP OVIDIU LAUREAN devenind angajat al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, începând cu data de 01.01.2013 prin cesiunea unui contract de muncă înregistrat la Spitalul Clinic Județean de Urgență până la data de 31.12.2012.

Numai că:

 • Numitul POP OVIDIU LAUREAN avea suspendat Contractul Individual de Muncă Nr. 11157/01.08.2007, adică era suspendat din calitatea de angajat/salariat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, fiind Manager al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea încă din anul 2010; potrivt art 183 alin (6) din Legea 95.2006: Contractul individual de muncă sau al persoanelor angajate în unităţile sanitare publice care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
 • În calitate de Manager al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea era incompatibil cu calitatea de salariat al oricărei alte unități spitalicești, conform art. 180 alin (1) din Legea 95/2006;
 • Astfel, în timp ce avea suspendat CIM nr. 11157/01.08.2007 de la Spitalul Clinic Județean de Urgență,  prin prisma Legii 95/2006 neputând ocupa altfel funcția de Manager al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea,
 • Totuși, la data de 31.12.2012, deși  având calitatea de Manager al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, semnează în calitate de salariat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea cesiunea propriului Contract de muncă suspendat de la angajatorul Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, deoarece Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului; deci la data preluării Contractului de management la Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavil Curteanu” Oradea, fix în acea zi, prin prisma legii I s-a suspendat din oficiu CIM nr. 11157/01.08.2007 de la Județean;

Se încalcă grav prevederile din Codul Penal – Art. 301 Conflictul de interese, alin (1):  Fapta funcţionarului care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

 Pe de o parte, numitul POP OVIDIU LAUREAN săvârșește fapta de conflict de interese: a îndeplinit un act – ACT DE CESIUNE a Contractului Individual de Muncă Nr. 11157/01.08.2007 care era suspendat de drept și de fapt, care i-a adus un folos patrimonial, devenind salariat (semnând ca și salariat de altfel) al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, unitate medicală la care era Manager la data de 31.12.2012.

Pe de altă parte,  numitul POP OVIDIU LAUREAN săvârșește fapta de incompatibilitate: în calitate de Manager al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea a încălcat prevederile art.180 alin(1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care și la data de 31.12.2012 spunea că: Functia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică;

b) exercitarea oricarei activităţi sau oricarei alte functii de manager, inclusiv cele neremunerate;

c) exercitarea unei activităţi sau a unei functii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitalicesti;

d) exercitarea oricarei functii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

Concluzionând:

ACTUL DE CESIUNE a Contractului Individual de Muncă Nr. 11157/01.08.2007 este NUL!

Nulitatea absolută a Contractului Individual de Muncă înregistrat pe numele salariatului POP OVIDIU LAUREAN sub nr. 3891/31.12.2012 la Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, trebuie constatată de către Curtea de Apel Oradea în Dosarul Nr. 2732/111/2018.

Realizez  în paralel un  demers penal către DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE împotriva faptelor numitului POP OVIDIU LAUREAN, care în calitate de Manager  al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea  a mai săvârșit  și alte fapte penale pe care le-am sesizat în ultimii ani organelor de cercetare penală, dosarele aflându-se pe rol, dar mai ales constatând că în Dosarul 2732/111/2018 s-a emis  Hotărârea Nr. 85/21.02.2020 de către Tribunalul Bihor, prin care se respinge acțiunea formulată de Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea pentru constatarea nulității absolute a Contractului de muncă Nr.3891/31.12.2012 înregistrat ca urmare a ACTULUI DE CESIUNE a CIM nr. 11157/01.08.2017:

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 2732/111/2018 Data inregistrarii 28.09.2018 Data ultimei modificari: 30.05.2020 Sectie: Secţia I Civilă Materie: Litigii de muncă Obiect: constatare nulitate absolută contract de muncă Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DR GAVRIL CURTEANU Reclamant POP OVIDIU LAUREAN Pârât  

Şedinţe

21.02.2020 Ora estimata: 10:00
Complet: Civil LM 4
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei de interes invocată de pârât. Respinge acţiunea formulată de reclamantul SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DR GAVRIL CURTEANU, cu sediul în Oradea, Str. Corneliu Coposu, nr.12, judeţul Bihor, în contradictoriu cu pârâtul POP OVIDIU LAUREAN, dom. în Oradea, Str. Gheorghe Doja, nr.121K, judeţul Bihor. Obligă reclamanta în favoarea pârâtului la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată azi, 21.02.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  85/2020  21.02.2020

ADICĂ, MAI EXACT: CU DOVEZILE ÎN FAȚĂ, CU EXPLICAȚIILE DETALIATE DIN ACEST MATERIAL, UN JUDECĂTOR/JUDECĂTOARE NE SPUNE TUTUROR CĂ NUMITUL POP OVIDIU LAUREAN OCUPĂ CÂT SE POATE DE LEGAL POSTUL, CĂ ARE CONTRACT DE MUNCĂ ÎNCHEIAT LEGAL ȘI NE AȘTEPTĂM CĂ TREBUIE CHIAR SĂ I SE PLĂTEASCĂ BANI MAI TÂRZIU, DUPĂ CE REVINE PE POSTUL OCUPAT INIȚIAL  ÎN MOD PENAL?!

DAR INSTANȚA DE JUDECATĂ CHIAR CREDE CĂ NOI NU ȘTIM CITI?! CĂ NU AVEM CURAJ SĂ SPUNEM CĂ ESTE POSIBIL CORUPȚIE, TRAFIC DE INFLUENȚĂ SAU CHIAR PROSTIE, ÎNTR-O ASTFEL DE HOTĂRÂRE A TRIBUNALULUI BIHOR?!

CE LEGI APLICĂ JUSTIȚIA DIN ORADEA? ÎN CÂTEVA RÂNDURI SE POATE CONCLUZIONA FAPTA PENALĂ SĂVÂRȘITĂ DE NUMITUL POPOVIDIU LAUREAN AFLAT ÎN CEL MAI EVIDENT MOD ÎN CONFLICT DE INTERESE, IAR HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI BIHOR ÎI SPALĂ O FAPTĂ PENALĂ!

JUSTIȚIA DIN ORADEA, CU SURLE ȘI TRÂMBIȚE, MURDĂRINDU-MI IMAGINEA PUBLICĂ ȘI PROFESIONALĂ, ÎMI IA NELEGAL 100 LEI/LUNĂ CA SĂ-I DEA UNUI TERȚ SOLICITANT CARE NU ARE NICIO DOVADĂ LEGALĂ SĂ IA ACEASTĂ SUMĂ DE 100 LEI/LUNĂ DE LA MINE,

IAR NUMITULUI POP OVIDIU LAUREAN, JUSTIȚIA BIHOREANĂ ÎN LOC SĂ-I CONSTATE INCASĂRI NELEGALE DE BANI PUBLICI ÎNTR-O SUMĂ DE MINIM  1.000.000 LEI NET (cheltuiala spitalului public fiind implicit de 2 milioane lei cu acest post ilegal), DIMPOTRIVĂ, ÎI CURĂȚĂ STATUTUL ILEGAL PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI, ȘI CHIAR ESTE POSIBIL CA ÎN FINAL VA OBLIGA SUPLIMENTAR SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”DR. GAVRIL CURTEANU” ORADEA SĂ-I MAI DEA BANI LUI POP, ÎN SUMĂ DE VREO 100.000 EURO! (calculate de când a fost dat afară prin restructurare, reorganizare și desființarea postului pe motive economice, până la zi).

CHIAR NU VĂ ESTE RUȘINE DE POPULAȚIE, MAGISTRAȚI CARE SUNTEȚI ÎN ACESTE SITUAȚII?!

Este cât se poate de evident că faptele numitului POP OVIDIU LAUREAN se încadrează în prevederile art. 301 Cod Penal privind conflictul de interese, și cu încălcarea prevederilor art. 180 alin (1) din Legea 95/2006, putându-se identifica aici mai multe încadrări penale de către organul de cercetare penală. La nivelul Tribunalului Bihor era obligatoriu să înștiințeze Parchetul cu privire la faptele penale săvârșite de numitul  POP OVIDIU LAUREAN, nicidecum să-i dea Hotărâre judecătorească  prin care îl spele, să-l curețe!!

Numitul POP OVIDIU LAUREAN are în data de 31.12.2012 o triplă calitate:

 • Angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, că altfel nu se putea cesiona contractual de muncă dacă nu îl considerau active; un contract individual de muncă suspendat nu poate fi cesionat; aici, din nou, instituția de cercetare penală poate încadra fapta penală săvârșită de funcționari și de numitul POP OVIDIU LAUREAN;
 • Salariat al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu CIM înregistrat sub nr. 3891/31.12.2019, cu începere din 01.10.2013, deși era Manager al acestei unități spitalicești, iar activitatea de medic se desfășura în baza Contractului de Management, contractul de muncă fiind suspendat de drept conform art. 183 alin (1) și alin (6) din Legea 95/2006:

Alin (1):  În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri;

Alin (6) Contractul individual de muncă sau al persoanelor angajate în unităţile sanitare publice care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

 • Manager al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea;

A se observa că numitul POP OVIDIU LAUREAN apare cu nume și prenume, deci nu se ferește, ca Manager al Cesionarului, spital public la care în data de 31.12.2012 era și Manager și salariat și totodată și angajat al altei unități spitalicești – Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

În acest context, de încălcare gravă Codului Penal în mod continuu începând cu data de 31.12.2012 de către numitul POP OVIDIU LAUREAN, menținându-și activ un contract de muncă lovit de nulitate absolută până în august 2018,

S-au creat pagube imense, de peste 2.000.000 de lei, Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea.

Numitul POP OVIDIU LAUREAN a ocupat ulterior mandatului de Manager, cu delegație pe baza acestui Contract de muncă nelegal cesionat la data de 31.12.2012, funcția de ȘEF SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICĂ, unde Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea a cheltuit peste 1.000.000 de lei numai pentru indemnizația de conducere  și completarea normei  acestui post ocupat în baza Contractului de muncă  3891/31.12.2012.

Ca urmare, paguba Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea este enormă, cauzată de faptele penale săvârșite de numitul POP OVIDIU LAUREAN, care în calitatea lui de Manager al acestei unități spitalicești publice a săvârșit fapte penale pentru a-și crea sieși un folos patrimonial, la nivel de milioane de lei.

AȘA AM DEMONSTRAT ÎNCĂ O DATĂ CUM JUSTIȚIA DIN ORADEA ESTE PENTRU UNII MUMĂ, IAR PENTRU ALȚII CIUMĂ!

Cel puțin Compartimentul Management Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea știa de CAZUL POP OVIDIU LAUREAN, angajatul DULĂU DOREL al acelui Compartiment din Primăria Oradea interzicându-ne pe cale ierarhică să îl dăm afară pe POP pe motivul nulității contractului individual de muncă. Oricum nu se justificau posturile ocupate de numitul POP  OVIDIU LAUREAN încă de la început, ceea ce a permis ușor ca pe criteriui economic să desființăm posturile cu care Spitalul Public avea pe degeaba o cheltuială lunară de aprox. 40-45.000 de lei.(Șef Serviciu Anatomie patologică, iar când nu-l ocupa pe acesta, numitul Pop ocupa postul desființat  pe criterii economice de medic primar anatomie patologică).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TREBUIE SĂ LUPTE ÎN INSTANȚĂ CU TOATE DOCUMENTELE ȘI MIJLOACELE LEGALE NECESARE PENTRU A-ȘI ÎNDREPTA EROAREA DE A-I FI PERMIS NUITULUI POP OVIDIU LAUREAN SĂ-ȘI FACĂ SIEȘI POST PE CARE L-A OCUPAT PRIN CESIUNE ILEGALĂ!

PRIMĂRIA ORADEA ESTE OBLIGATĂSĂ CONVINGĂ JUDECĂTORII CURȚII DE APEL ORADEA CĂ NUMITUL POP OVIDIU LAUREAN A FOLOSIT UN CONTRACT DE MUNCĂ NUL ȘI SĂ SE CONSTATE NULITATEA ABSOLUTĂ A ACESTUI CONTRACT DE MUNCĂ CESIONAT PRIN CONFLICT DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITATE!

Oameni buni, orădeni, bihoreni,

SĂ ÎNVINGEM MAFIA ÎMPREUNĂ!

Vedetele orașului își fac ilegal bani pentru ei din banii publici, dar nu cât câștigă omul obișnuit din salariu, ci de zece ori mai mult în fiecare lună!

Vedetele Oradiei se fac ei pe ei ȘEFI, ei între ei! Se protejează apoi unii pe alții! Se face chiar și  justiție separată pentru ei!

Cât mai trebuie să răbdăm abuzurile din sistemul sanitar, din justiție, din politică?!

De ce să mai răbdăm? Ca să le fie bine tuturor vedetelor precum POP de la Municipal? Ca apoi să stea să râdă de noi că n-am luat poziție sau că a fost mai puternic decât legea?!

De ce să ne resemnăm că nu mai putem schimba nimic și să-i lăsăm pe bandiți să fure dreptul la sănătate al semenilor noștri și avuția comunității prin furtul banului public?!

Chiar nu ajunge cât au furat aceste vedete?!

Chiar nu ajunge cât ați tăcut, Oameni buni?

Emomentul SĂ VĂ CEREȚI DREPTURILE! JOS MAFIA  ȘI HOȚIA DIN SISTEMUL SANITAR ORĂDEAN!

TREBUIE DAȚI AFARĂ MEDICII-VEDETĂ  CA SĂ NU NE MAI FURE DREPTURILE!

ACEȘTI MEDICI-VEDETĂ ACOPERIȚI DE POLITIC ȘI DE UNII JUDECĂTORI, FAC AVERI URIAȘE PRIN FAPTE PENALE ȘI DE CORUPȚIE ÎN SPITALELE PUBLICE!

Am sesizat că cititorii episoadelor ezită să dea like-uri, în articole fiind vorba de ”personalități” pe care le-ar putea deranja. Oradea-i mică…așa mi se tot transmite și mie: ai grijă! Tocmai asta am vrut să demonstrez: populația este reticentă  încă la semnalele de luptă împotriva nedreptăților, a abuzurilor. Oamenii nu-și explică  încă în ce mod se poate lupta împotriva injustiției, a furtului de drepturi de către autorități și instituții, deși tot mai mulți îmi transmit că…

NOI TOȚI ȘTIM ADEVĂRUL! NU NE MAI POATE PROSTI NIMENI!

DOAR COMUNICÂND UNII CU ALȚII, DOAR CONȘTIENTIZÂND FIECARE DINTRE NOI CE ABUZURI SE FAC ÎN SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE, DE JUSTIȚIE, ÎN POLITICĂ,

PUTEM…

SĂ ÎNVINGEM MAFIA ÎMPREUNĂ!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacian Foncea
Dacian Foncea

Alte articole