Skip to main content

Episodul XVII: SESIZARE PUBLICĂ destinată Instituțiilor abilitate a analiza și a dispune măsurile legale (administrative/civile/penale) care se impun în cazul menținerii ilegale la muncă a numitului CARP GHEORGHE de către PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

| Foncea Dacian |

Dacă LEGEA nu-i dă dreptul lui CARP să fie Managerul SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR și e musai să fie pensionat în baza LEGII, nu poate să meargă zilnic la birou doar pentru că îl lasă BIRTA!

Se subînțelege și de această dată nevoia și obligația legală ca funcționarii și demnitarii plătiți din bani publici să ia măsurile legale care se impun! 

În toate SESIZĂRILE PUBLICE către Instituțiile abilitate ale Statului Român am detaliat spre știința Autorităților faptele săvârșite de numiții CARP GHEORGHE, BIRTA FLORIN și complicii acestora.

Esențial rămâne că numitul CARP GHEORGHE nu este Managerul SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR, așa cum a primit NELEGAL desemnarea prin Dispoziția Nr. 619 din 13 aprilie 2022 de la PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA!

Numitul CARP GHEORGHE semnează ca REPREZENTANT LEGAL al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR, când în realitate CARP GHEORGHE este doar reprezentantul unui amărât de SRL cu un capital social de 200 de lei – SC MARGOBRINI SRL – pus pe îmbogățire din CONTRACTULUI Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022, încheiat cu MUNICIPIUL ORADEA și SPITALUL JUDEȚEAN pentru cca 300.000 euro!

CARP GHEORGHE nu are niciun raport de muncă/de mandat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor! Acesta are un Contract Individual de Muncă cu SC MARGOBRINI SRL; ca urmare numitul CARP GHEORGHE reprezintă SC MARGOBRINI SRL, nicidecum și niciodată nu a reprezentat și nu poate reprezenta SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR!

Asta am demonstrat cu probe scrise și cu prevederi din legislația incidentă!

Totuși, numitul CARP GHEORGHE este menținut în continuare ca Manager al Spitalului Județean de către PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA și CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI!

Dacă astfel au vrut să-l culpabilizeze definitiv pe CARP, implicit pe BIRTA și complicii lor, așa să fie!

 Dacă totuși încă Parchetele nu au descins încă să rezolve cazul CARP, acesta împreună cu BIRTA FLORIN și complicii lor au mai avut timp și au profitat, complicându-și între timp și mai mult situația:

Azi prezint o temă ușoară, mai facil de înțeles față de episoadele anterioare, care au fost mai stufoase datorită cadrului legal incident specific și mai detaliate tocmai pentru a demonstra pe deplin culpa numitului CARP GHEORGHE și a complicilor săi.

CARP GHEORGHE nu putea fi Manager al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR începând din 1 Aprilie 2022, când SC MARGOBRINI SRL a câștigat licitația măsluită de Manager persoană juridică a acestei unități sanitare publice, nicidecum CARP să fi câștigat vreun concurs pe persoană fizică!

Dacă tot l-au făcut ILEGAL și ABUZIV Manager pe CARP GHEORGHE, cei vinovați vor răspunde penal inclusiv în baza probatoriului prezentat de mine în SESIZĂRILE PUBLICE precedente,

Numai că de atunci li s-au mai adăugat niște fapte penale săvârșite de acești făptuitori: CARP GHEORGHE, BIRTA FLORIN și complicii din PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA și din SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR!

Și anume:

LEGEA 95 privind reforma în domeniul sănătății la art. 185, alin (13) reglementează foarte strict:

 Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de 67 de ani după dobândirea funcției de conducere și care fac parte din comitetul director al spitalului public sau exercită funcția de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical, vor fi pensionați conform legii. Medicii în vârstă de 67 de ani nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dintre funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical.(la 06-01-2019, Alineatul (13) din Articolul 185 , Capitolul III , Titlul VII a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 359 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 03 ianuarie 2019 )

Așadar, numitul CARP GHEORGHE putea ocupa postul de Manager în care a fost ilegal numit de PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA – numitul BIRTA FLORIN, la propunerea ABUZIVĂ a SECRETARULUI GENERAL al MUNICIPIULUI ORADEA – BORBEI EUGENIA, numai până în luna mai 2023 când bătrânul CARP a împlinit 67 de ani!

Dar, după cum ne-au învățat făptuitorii din cazul CARP, aceștia stăruie în ilegalitate și săvârșesc fapte penale ori de câte ori au ocazia de a-l sprijini pe CARP GHEORGHE, sfidând cadrul legal, organele abilitate, dar mai ales pe noi, cei care ne cunoaștem profesia.

Numitul BIRTA FLORIN și ceilalți complici după el din Primărie responsabili pe cazul CARP, au primit recent modificarea și completarea LEGII 95/2006 care nu face nimic altceva decât să le confirme că au săvârșit fapte penale grave, menținând NELEGAL și ABUZIV în funcția de Manager – ORDONATOR DE CREDITE pe pensionabilul CARP GHEORGHE, după luna mai 2023!

Textul de LEGE actual este următorul:

(14) În unitățile sanitare publice, profesorii universitari, medicii membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei Române, medicii primari doctori în științe medicale pot ocupa funcții de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau funcții de șef de secție până la vârsta de 70 de ani, cu avizul consiliului de administrație al spitalului și cu aprobarea managerului, după caz.(la 24-10-2023, Alineatul (14), Articolul 185, Capitolul III, Titlul VII a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 octombrie 2023 )

Această prevedere legală care probabil i-a bucurat în primă fază pe CARP, pe BIRTA și pe complicii lor,

În realitate îi bagă direct în PENAL,

Deoarece, numitul CARP GHEORGHE putea ocupa postul de Manager doar până în luna mai 2023 când a împlinit 67 de ani!

Până la intrarea în vigoare a OUG Nr. 88/20.10.2023 din 24 Octombrie 2023, adică vreo 5 luni de zile  după luna Mai 2023, CARP a stat NEPENSIONAT, ILEGAL, INCOMPATIBIL, în CONFLICT DE INTERESE în funcția de ORDONATOR DE CREDITE – MANAGER al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN BIHOR!

Este astfel logic și elementar că în data de 24 Octombrie 2023 vine și confirmarea evidentă a LEGII, care spune că medicii primar doctori în științe medicale pot ocupa funcții de conducere care fac parte din comitetul director – funcția de Manager fiind o astfel de funcție care se încadrează în acest articol de lege – până la vârsta de 70 de ani! 

Adică, începând cu data de 24 Octombrie 2023, doctorii cu doctorate pot sta pe funcția de Manager până la 70 de ani, dar cei care au avut vârsta de pensionare până la 24 Octombrie 2023 (CARP având-o în luna MAI 2023), se consideră demult pensionați! Pe ăștia nu-I mai ajută modificarea limitei de vârstă de 70 de ani!

Deci, numitul CARP GHEORGHE nu mai putea fi în câmpul muncii la 24 octombrie 2023, deci nu mai putea beneficia de noua vârstă de pensionare de 70 de ani, acesta trebuia să se pensioneze în luna mai la 67 de ani!

Mai exact, în luna mai 2023 când CARP avea 67 de ani, trebuia pensionat numaidecât din funcția de Manager, evident atunci nefiind în vigoare OUG Nr. 88 din 20 octombrie 2023! E logic!

PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA – numitul BIRTA FLORIN, SECRETARULUI GENERAL al MUNICIPIULUI ORADEA – BORBEI EUGENIA și DIRECTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE FLOREA EDUARD, ca semnatari ai CONTRACTULUI Nr. 137628 din 1 Aprilie 2022,

L-au mai ținut încă 5 luni de zile ilegal prin nepensionare pe postul de Manager pe CARP GHEORGHE, singura logică finală a acestora putând fi doar aceea că voiau să fie siguri că încalcă și această prevedere legală, cu toate că semnaseră  următoarea prevedere contractuală:

CONTRACTUL DE SERVICII DE MANAGEMENT LA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA NR. 137628 din 1 Aprilie 2022 ÎNCETEAZĂ ”dacă se constată că managerul (reprezentantul persoanei juridice ) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru exercitarea funcției de manager”, după cum spune Art. 21, litera l) din Contract!

NIMIC NU E MAI SIGUR ȘI NICI MAI SIMPLU DE DEMONSTRAT DECÂT CĂ FĂPTUITORUL CARP GHEORGHE TREBUIA SĂ SE PENSIONEZE ÎN LUNA MAI 2023, CÂND A ÎMPLINIT 67 DE ANI!!!

ASTA O SPUNEA LEGEA ȘI ATUNCI ȘI O EXPLICITEAZĂ FOARTE FERM ACUM!

CARP GHEORGHE trebuia pensionat în luna MAI 2023, nicidecum să fie pe post …cu speranța spulberată de azi încolo că-l va prinde 70 de ani pe post! DEJA ESTE DEMONSTRATĂ ȘI ASTA!

CARP GHEORGHE TREBUIE SĂ PLECE ACASĂ ACUM! ESTE PENSIONAR DIN LUNA MAI 2023!

Dacă tot v-am explicat detaliat în episodul anterior cum e cu CFPP – UL (Control Financiar Preventiv Propriu) la SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR,

Azi aveți dovada clară că angajații care sunt împuterniciți să aplice CFPP la Spitalul Județean, confirmă prin semnătură și sigiliu personal toate documentele pentru legalitate și regularitate alături de un individ care trebuia să plece acasă la pensie în luna Mai 2023, nemaiputând fi ORDONATOR  de CREDITE!

Asta este o certitudine calendaristică și stabilită de LEGE, nu suportă nicio interpretare, deoarece înșiși PRIMARUL și SECRETARUL MUNICIPIULUI ORADEA, adică numiții BIRTA FLORIN și BORBEI EUGENIA l-au desemnat MANAGER pe CARP GHEORGHE (potrivit DISPOZIȚIEI Nr. 619 din 13 aprilie 2022), iar Managerii se pensionau la 67 de ani până la data de 24 Octombrie 2023 și la 70 de ani după data de 24 Octombrie 2023!

Așa că, bătrânul CARP GHEORGHE este deja PENSIONAR! 

Certitudinea este acum și prevăzută de OUG 88/2023: CARP TREBUIE EXTRAS DE PROCURORI NUMAIDECÂT!

Trebuie să-i spună cineva investit cu Autoritatea Statului Român că s-a terminat perioada în care s-a crezut Manager, 

Așa cum s-a crezut  ”Erou” în pandemie, toate se termină la fel pentru el…încălcând LEGEA!

CARP trebuie luat de sub brat, poate totuși trebuie îndrumat, eu când l-am văzut întâmplător ultima dată, trecând cu mașina pe strada lui… CARP avea această nevoie; un sfat de la prieteni chiar nu-i strică, de aceea toți prietenii care l-au susținut ilegal și abuziv pe post până acum, poate ar trebui să fie lângă el cel puțin cu un sfat bun, nu să-l îmbrobodească! Eu nu am vorbit cu CARP din noiembrie 2019, se fac 4 ani, dar cred că merită și CARP ca prietenii lui …acum să se arate, să nu-l mai amăgească și să-i spună ce Manager grozav este, cel mai mare Ordonator de credite din toate spitalele țării, Coordonatorul tuturor spitalelor din Bihor, 

Ci prietenii lui CARP și complicii lui trebuie să-i vorbească sincer în aceste momente, despre cum îl vor primi ca pensionar cu o cafea, cu ușile larg deschise, cum vor umbla secretarele după el ca să-i aducă scrumieră,…etc.

Dar, ACUM trebuie închis cât de repede capitolul CARP din sănătatea bihoreană! 

CARP nu este decât un făptuitor care a săvârșit fapte penale grave, pe care le pot proba pe TOATE! Acesta și complicii lui au făcut în sănătatea orădeană și bihoreană ce au vrut ei și au îngenuncheat acest sistem în interes de grup! 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR este într-o criză majoră, funcționează într-o ilegalitate nemaivăzută în România, cu un ORDONATOR DE CREDITE care nu are ce căuta în biroul de Manager încă de la numirea ilegală, iar acum dovedesc că trebuia și pensionat de 5 luni, Dar și cu mulți angajați care semnează ceea ce li se pune în față probabil doar ca să nu-și piardă locul de muncă!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacian Foncea
Dacian Foncea

Alte articole