Skip to main content

Episodul XIV: INSTITUȚIILE STATULUI ROMÂN ÎNCĂ TOLEREAZĂ INCOMPATIBILITATEA ȘI CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU FĂPTUITORUL CARP GHEORGHE, CARE IA CU JAPCA BANII PUBLICI AI SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR PRIN PROPRIA FIRMĂ: SC MARGOBRINI SRL!

| Dacian Foncea |

Este evidentă, demonstrată de AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE și cercetată penal de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, situația extrem de gravă creată de numitul CARP GHEORGHE prin starea de incompatibilitate a acestuia, dar în mod deosebit prin aspectul că deși nu mai putea merge la serviciu ca Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea încă din data de 19 Mai 2022, numitul CARP GHEORGHE până și azi semnează documente financiar-bugetare fără drept, angajând ilegal banii publici ai bihorenilor!

Și dacă nu erau de ajuns faptele sesizate public ca fiind săvârșite de numitul CARP GHEORGHE și de complicii acestuia, cu privire la starea de incompatibilitate a acestuia,

Numitul CARP GHEORGHE se face responsabil și de săvârșirea faptei penale prev. și ped. de Articolul 301 Cp: Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, alin (1): ” Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani,

  pentru următoarele MOTIVE:

 CARP GHEORGHE este numit Manager al Spitalului Județean de către Primarul BIRTA FLORIN prin DISPOZIȚIA Nr. 619 din 13 Aprilie 2022- atașată, și numitul CARP GHEORGHE semnează astfel ca Manager al Spitalului Județean încă din 1 Aprilie 2022!

CARP GHEORGHE fiind simultan și asociatul SC MARGOBRINI SRL – manager persoană juridică – care face managementul SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR – după cum se constată din Declarațiile de interese depuse de CARP GHEORGHE!

În completare, pentru evidențierea faptei grave de conflict de interese a numitului CARP GHEORGHE, Articolul 178 din LEGEA 95/2006 prevede: ” Constituie conflict de interese: 

a) deținerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice (CARP GHEORGHE având și această calitate) de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 (SC MARGOBRINI SRL – firma numitului CARP GHEORGHE), republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcția de manager ( în baza DISPOZIȚIE PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA NR. 619 din 13 Aprilie 2022)

DISPOZIȚIA NR. 619 din 13 Aprilie 2022:

DECLARAȚIILE DE INTERESE ale lui CARP GHEORGHE din 2022 și 2023 care demonstrează clar calitatea de asociat al numitului CAP GHEORGHE la SC MARGOBRINI SRL:

LEGEA 95/2006 spune mai departe că:

(3) Incompatibilitățile și conflictul de interese sunt aplicabile atât persoanei fizice, cât și reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită funcția de manager de spital, deci CARP GHEORGHE le bifează pe deplin pe ambele!

(4) În cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept, numai că până acum  CARP GHEORGHE nu ”beneficiat” de acest caracter imperativ al LEGII!

De aici încolo CARP GHEORGHE se încadrează perfect și în aliniatul (5):

 Managerul răspunde, în condițiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligațiilor referitoare la incompatibilități și conflict de interese.”

Sfidarea legii, aroganța acestuia și apartenența la un sistem mafiot din sănătatea și politica orădeană a numitului CARP GHEORGHE, îi permite acestuia să fie și azi în funcția INCOMPATIBILĂ de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, cu toate că acesta se află și în situația de conflict de interese, potrivit art. 178 din LEGEA 95/2006.

Potrivit Declarațiilor de interese depuse de numitul incompatibil CARP GHEORGHE la datele de 6,7,15 Iunie 2022 și 12 Iunie 2023 se evidențiează că numitul CARP GHEORGHE este asociat al SC MARGOBRINI SRL cu 20 de părți sociale (aport de 200 de lei). 

Ce înseamnă acest statut de ASOCIAT al numitului CARP GHEORGHE în capitalul social al acestei firme private cu răspundere limitată care ia 1,5 milioane de lei de la Spitalul Județean? 

Înseamnă că firma care a câștigat licitația organizată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea pentru prestarea serviciilor de management sanitar persoană juridică – S.C. MARGOBRINI S.R.L. – are ca asociat pe numitul CARP GHEORGHE, adică tocmai pe cel pe care PRIMARUL BIRTA FLORIN l-a desemnat în funcția de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea prin DISPOZIȚIA NR. 619 din 13 aprilie 2022.

Ducând raționamentul simplu și logic mai departe, cu încadrarea în actele normative primare incidente, numitul CARP GHEORGHE în calitatea acestuia de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea își plătește sieși către firma SC MARGOBRINI SRL care îi aparține, suma de peste 1,5 milioane de lei în perioada contractuală, că își face treaba, că nu!

Adică, Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, numitul INCOMPATIBIL Carp Gheorghe plătește către numitul CARP GHEORGHE care deține 20 de părți sociale din SC MARGOBRINI SRL, suma lunară de 30.000 de lei plus TVA, în realitate această sumă fiind contravaloarea serviciilor contractate de societatea comercială SC MARGOBRINI SRL cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA și SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR, adică servicii prestate de firma specializată în management sanitar și confirmate de beneficiari pe baza unui raport lunar, nicidecum sume pe care Managerul Spitalului Județean să și le plătească sieși prin intermediul unei societăți comerciale …plătitoare de TVA!

Ca urmare, în astfel de situații, Legea 95/2006 – Titlul VII – SPITALELE, la Articolul 184 precizează foarte clar și imperativ:

”(1) Contractul de management și, respectiv, contractul de administrare încetează în următoarele situații: 

  • e) la apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege.”

Ca urmare, în cel mai elementar mod posibil, se concluzionează că numitul CARP GHEORGHE este nu numai INCOMPATIBIL și ocupă ILEGAL și ABUZIV zi de zi funcția de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea încă din data de 19 Mai 2022, ci numitul CARP GHEORGHE se află și în conflict de interese PENAL, potrivit art. 301 Cp.

Având în vedere toate elementele cumulate cu privire la faptele săvârșite de numitul CARP GHEORGHE și de complicii acestuia, 

Într-un context local, comunitar și național în care cei mai mulți cetățeni trăiesc de pe o lună pe alta, muncind cu speranța unor zile mai bune dar care nu mai vin datorită unor Mari Manageri care iau cu japca banii publici și care-și bat joc de LEGE,

Precum CARP GHEORGHE care este și incompatibil și în conflict de interese …și chiar așa împarte peste 100 milioane de euro din banii publici, din care și el își ia ILEGAL cel puțin 1,5 milioane de lei.

promovez din nou 

SESIZARE PUBLICĂ 

a tuturor Instituțiilor de forță din Statul Român,

ca să îl extrageți de îndată pe acest făptuitor CARP GHEORGHE din funcția inventată pentru el de MANAGER al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, fiind numit și menținut ILEGAL și ABUZIV în această calitate de PRIMARUL BIRTA FLORIN, deoarece licitația pentru manager persoană juridică a câștigat-o firma privată SC MARGOBRINI SRL, nicidecum CARP GHEORGHE și așa de notorietate fiind deja procedura măsluită în favoarea complicilor CARP GHEORGHE și SC MARGOBRINI SRL!

Nu-l mai lăsați pe acest bătrân pensionabil să-și bată joc de LEGE și de banul public, în aceste vremuri disperate pentru români!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacian Foncea
Dacian Foncea

Alte articole